Assurantiebemiddeling

Onze grootste activiteit bestaat uit het uitoefenen van verzekeringsconsultancy werkzaamheden. Onder verzekeringsconsultancy verstaan wij:

  • Adviseren omtrent risico’s en verzekeringen
  • Second opinion rapportages opstellen
  • Onafhankelijk bemiddelen in verzekeringsproducten tussen onze klanten en verzekeraars/banken
  • Beheer van de lopende verzekeringsproducten
  • Schadebehandeling namens onze klanten
  • Vraagbaak omtrent allerlei verzekeringsissues
  • Het oplossen van problemen (van allerlei aard) tussen onze klanten en verzekeraars

Driehoekschema

Aanmelden RisQwise Nieuwsbrief

Ja, ik meldt mij aan voor ontvangst van de RisQwise Nieuwsbrief.

Alle velden zijn verplicht.

Aanmelden RisQwise kennissessie

Ja, ik ben geïnteresseerd in de RisQwise Kennissessie.

Graag zou ik meer te weten komen over de volgende sessie(s).

Aansprakelijkheid binnen de onderneming
Geen Pensioen zonder rendement
Winst door reïntegratie
Kostenbesparing door premiebesparing

Alle velden zijn verplicht.