Quickscan

De huidige verzekeringsmarkt kenmerkt zich door hevige concurrentie tussen de diverse verzekeraars. Dit heeft in het algemeen tot gevolg dat de premies omlaag gaan en de dekkingen steeds ruimer worden. Daarnaast zijn met name de werknemersverzekeringen en de pensioenen onderhevig aan vele wettelijke wijzigingen. Bovendien zal iedere onderneming na verloop van tijd onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit kan als gevolg hebben dat de verzekeringsportefeuille niet meer aansluit bij de behoefte en risico’s van de onderneming. Om voornoemde redenen is het voor ondernemingen noodzakelijk om regelmatig de gehele verzekeringsportefeuille (pensioen, werknemersverzekeringen en schadeverzekeringen) te laten toetsen.

Dit doet RisQwise voor u op de volgende manieren:

Vergelijking vindt plaats op grond van “appels met appels”.
Besparing van minimaal 20% eerder regel dan uitzondering.

Waarom (Quick)scannen bij fusies en overnames?

  • Passende verzekeringen voor de nieuw ontstane situatie (juiste tenaamstellingen en premies)
  • Voorkomen van gaten in de dekkingen
  • Voorkomen van dubbele dekkingen

Aanmelden RisQwise Nieuwsbrief

Ja, ik meldt mij aan voor ontvangst van de RisQwise Nieuwsbrief.

Alle velden zijn verplicht.

Aanmelden RisQwise kennissessie

Ja, ik ben geïnteresseerd in de RisQwise Kennissessie.

Graag zou ik meer te weten komen over de volgende sessie(s).

Aansprakelijkheid binnen de onderneming
Geen Pensioen zonder rendement
Winst door reïntegratie
Kostenbesparing door premiebesparing

Alle velden zijn verplicht.